Forretningsengelsk er vigtigt at kunne

I de fleste virksomheder, har man i dag rigtig mange udenlandske kunder som kunder i rigtig mange forskellige lande. Derfor er der ingen tvivl om at de fleste forhandlinger foregår på engelsk rundt omkring i mange virksomheder - Vel og mærke forretningsengelsk som er på et nogenlunde højt niveau. Det, at man kan bruge ord og benævnelser, som der dækker ind for de rigtige ting, gør at man har mindre risiko for at undgå at blive misforstået og fejl og det er naturligvis en stor fordel at man ikke bliver misforstået. At begge forhandlere i en given forhandling så at sige taler samme sprog – bogstaveligt talt - uanset nationalitet, giver også et godt fundament for en reel og udbytterig forhandling. Derfor er det vigtigt at man sørger for at de medarbejdere som der arbejder med udenlandske kunder – eller står for indkøb – har et godt kendskab til engelsk på et højt forhandler niveau.