Et grønt tag er både smukt at se på og effektivt for miljøet

Førhen var taget blot en overflade på huset, der var nødvendig for at der ikke skulle komme vand ind i huset. Samtidig var det også med til at afrunde huset, så det arkitekttonisk også så godt ud, men andre funktioner havde det egentlig ikke.
Sådan er det ikke længere, det er selvfølgelig stadig nogle værdier der gælder, men det kan samtidig have helt andre betydninger også. Hvis du vælger et grønt tag til dit hus, har du både muligheden for at benytte det grønne område hvis det ligger på et fladt tag og samtidig har det også nogle klima mmæssige fordele.
Bor du for eksempel inde i en større by og ikke har adgang til en have, vil du hvis taget er fladt, kunne benytte det som tagterrasse og pludselig har du en lille have, du kan opholde dig i.
Der er også flere større boligkomplekser der er begyndt at benytte denne tagform, for netop at give beoerne endnu flere muligheder for, at have et sted at søge hen og slappe af. Og især i de mellem og helt store byer, ved vi alle at det er begrænset med grønne områder, især hvis man ønsker at være lidt afsides.
Men et grønt tag har også en stor værdi for miljøet, det er med til at nedbringe udledningen af CO2, da planterme på taget optager Co2´en og omdanner den til ilt i stedet, hvilket kan have store fordele, især i de større byer, hvor der kører rigtig mange biler på gaderne.
Samtidig afhjælper det også kloaksystemerne, ved at beplantningen tilbageholder 30 – 90 % af den årlige mængde nedbør. Det påvirker at kloaksystemet ikke belastes så kraftigt, og dermed vil vi også kunne undgå nogle af de oversvømmelser vi oplever, når der er kommer rigtig kraftige skybrud.
Faktisk kan et grønt tag også være med til at forlænge levetiden på taget, for den grønne beplantning beskytter taget med UV lys og vejrlig. Samtidig har det også en isolerende effekt, så om vinteren vil det være med til at holde på varmen i huset og om sommeren vil du opleve, at det holder solens varme stråler ude, så huset ikke bliver så varmt.
En sidste fordel der lige bør nævnes er, at taget også et med til at give et øget plante- og dyreliv, da små fugle og insekter, vil have et lille fristed i beplantningen, som de vil kunne på et almindeligt hårdt tag. Og oppe på taget er de fredet, fra mange af de dyr der truer dem nede på jorden.
Så står du og skal vælge nyt tag og har mulighederne for at kunne ligge et grønt tag, er der en del fordele der taler for at vælge netop denne tag type.