Active stable är den naturliga lösningen för dina hästar

Det ligger i hästens gener att leva i samspel med naturen och att leva i flock. Därför är Active stable den optimala lösningen. Här kan varje häst själv bestämma när den ska äta, sova, leka eller vara under tak. Active stable-lösningen innehåller 4 olika delar: foderstationer, vila- och sovhall, skötselstall samt själva anläggningen med gångstigar med olika underlag. Utfodringen av varje enskild häst styrs av en foderdator och hästen har ett chip fäst i sin grimma. När hästen är hungrig, går den in i en foderstation och hästen får där rätt mängd foder. Hästen kan äta när det passar den själv, dygnet runt.