Skærmvægge sikrer dig privatliv

I visse tilfælde er det elskværdigt med en eller anden form for privatliv. Det kan eksempelvis være hvis man henligger på sygehuset på fælles stuer eller i andre pleje miljøer. I de lokaliseringer hvor man er nødt til at henslæbe sig tid på et sygehus er det eneste man har af sit privatliv. I den anledning er det behageligt med skærmvægge, så man kan bure sig en anelse inde. Der eksisterer forretninger der har specialiseret sig i, at lave skærmvægssystemer til sygehuse med videre, som er rengørings venlige og sundhedsfremmende og meget mobile. Så hvis du skal henslæbe tid på et ambulatorium på en kollektiv stue og du ikke har nogen skærmvægge så spørg bemandingen efter en eller anden form for isolering, så du kan ligge i ro og fred og bedst muligt undgå forstyrrelser.
Med en skærmvæg får man et maskine til at dække og inddele en større kahyt eller bureau op i mindre afsnit. Det kan være formålstjenligt både i kontor atmosfærer, eller i atmosfærer, hvor der for eksempel er senge liggende personer, som på for eksempel et ambulatorium. Isoleringen kan fås i både permanente versioner og mere fleksible og mobile foldevægge.