Et tag kan have stor betydning for miljøet hvis det er grønt

Der er i vores samfund i dag meget fokus på miljøet, vi er blevet mere bevidste om vigtigheden i at passe på vores miljø. Og det gør sig ikke kun gældende med hensyn til tagbelægning men også når vi taler vedvarende energi. Rigtig mange har valgt at få monteret solceller, så de på den måde både kan spare penge ved selv at producere deres strøm, men samtidig sparer det også miljøet for unødig belastning. Når man monterer solceller skal man sikre sig at ens tagkonstruktion kan holde til den ekstra vægt der kommer på det, når solcelle anlægget kommer derop og ligge. Hvis man har et meget gammelt og slidt tag kan det være nødvendigt at skifte taget inden man monterer cellerne, men i de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt.
Men det er ikke kun vores miljø vi skal tænke på, for når det rigtig regner så belastes kloaksystemer og de kan ikke følge med til at optage alt det overflade vand der kommer.
Men der er en løsning hvor du både kan tænke miljøbevidst og samtidig tage hensyn og derved afhjælpe belastningen af kloaksystemerne og det er ved at få lagt et grønt tag . Det er ikke alle steder det er tilladt at have, men især i mange sommerhus områder er det muligt. Men det burde også være mere tilladt inde i byerne, da det er her det virkelig giver store problemer, når vi får et ordentligt skybrud.
Men hvad er det der gør denne løsning så genial? Det er fordi at når du har beplantet dit tag, så vil regnen bliver optaget af planterne i stedet for blot at rende ned over tagets overflade og direkte videre ned i kloaksystemet og derved mindskes den mængde vand, som skal synke ned igennem alle ristene på vejene.
Her er nogle af fordelene ved at have et grønt tag, det nedbringer co2 udledningen, da planterne optager co2´en og omdannet den til ilt. Der tilbageholdes 30-90 % af den årlige nedbør, dermed aflastes kloaksystemet og der er større sandsynlighed for at oversvømmelser undgås, når der er skybrud.
Tagmembranen beskyttes og forlænger dermed levetiden for membranen med op til 50 % og samtidig har det en isolerende effekt, det holder på varmen om vinteren og isolerer mod varmen om sommerren, så huset forbliver dejlig køligt.
Og sidst men ikke mindst øger beplantningen dyrelivet, da det giver et fristed til småfugle og insekter, der frit kan opholde sig her.