Grønne tage er en tagløsning hvor taget bliver beplantet

Byerne vokser og vokser, hvilket gør at grønne områder bliver mindre og mindre. Dette er ikke ret godt for klimaet, da der skal planter mm til for at opnå den rette balance i fotosyntesen. Derfor er der i dag verden over mange foreninger og organisationer der kæmper deres kampe om at få grønne tage ind i tankerne på kommuner, stater og private. De er fortalere for at flere offentlige systemer benytter sig af denne måde når der skal opføres nye bygninger eller renovares gamle.
Der findes to forskellige måde at lave disse grønne tage på. den intensive og den ekstensive. Den første løsning består af et jordlag på 30 cm. Denne løsning kan bære både buske og træer og kræver en solid tagkonstruktion samt pasning og vanding. Den ekstensive løsning består kun af få cm jord og kræver næsten ingen pasning- beplantningen her vil kunne bestå af mos og sedum som er stenurter.